Ibunda Jeff Smith, Areistiani memuji kesetian Aisyah Aqilah. Ia menyebut Aisyah Aqilah adalah wanita yang baik dan juga calon menantu idaman