Orangtua Atta Halilintar mengisahkan mimpi mengenai janin yang dikandung Aurel Hermansyah. Meski baru berusia 5 minggu, namun cucunya itu sudah ditiupkan ruh oleh sang Illahi.