Prabowo dan Nobuo saling bertukar pandangan mengenai isu keamanan regional dan kerja sama pertahanan, serta menegaskan kembali upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara.