Pada akhirnya semua manusia akan kembali ke pangkuan ilahi. Dan kepergian Rina dilepas sang suami dengan ketbahan hati